A webfejlesztés árajánlat elfogadása után, de még a munka megkezdése előtt - hasonlóan bármely más gazdasági tevékenységhez – minden esetben írásba foglaljuk az elvégzendő feladatokat, valamint saját és megbízónk jogait és kötelezettségeit, magyarán szerződést kötünk. 

Az írásos szerződés megléte garantálja a benne foglaltak maradéktalan teljesülését, ezért megnyugvást jelent mindkét fél számára. De mit is tartalmaz a webfejlesztés szerződés? Erről szól alábbi cikkem.

Tartalomjegyzék

A megbízó és a vállalkozó adatai

A webfejlesztés szerződés első pontjának tartalmaznia kell a szerződő felek adatait. Mi sem járunk el másképpen, itt rögzítjük, hogy kikre vonatkozik konkrétan a szerződés. Az ebben a szakaszban rögzített adatok az alábbiak:

 • Cégnév
 • Székhely
 • Levelezési cím
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Számlavezető pénzintézet
 • Képviseli
 • Kapcsolattartó

Szerződés tárgya

Ez a rész rögzíti a megrendelő által megrendelt és a webfejlesztő által nyújtott szolgáltatásokat, melynek részletes leírása, ütemezése és részletes specifikálása minden esetben a szerződéshez tartozó mellékletekben kerül rögzítésre. A tőlünk megrendelhető és általunk nyújtott szolgáltatások általában az alábbiak:

 • Versenytárs elemzés
 • Weboldal elemzés
 • UX auditálás
 • UX design
 • Webfejlesztés
 • SEO
 • Online marketing

Fontos még megemlíteni, hogy ez a rész tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, tevékenységeket is, melyek NEM képezik magának a szerződésnek a tárgyát, azok attól teljes mértékben függetlenek.

Szolgáltatás ellátásának menete

Ez a rész tartalmazza, hogy milyen formában kell elvégeznie a webfejlesztőnek a megrendelt feladatot. A fejlesztési határidőket, részhatáridőket valamint a mérföldköveket a szerződéshez tartalmazó mellékletben részletezzük. 

Továbbá itt kerül meghatározásra, hogy a megrendelőnek milyen és mennyi utólagos módosítási lehetősége van, mi számít a megrendelő, és mi számít a fejlesztő által okozott késedelmes teljesítésnek; valamint az elvégzett feladatok elfogadására és teljesítésének igazolására, vagy módosítás kérésére; és mi történik akkor ha megrendelő nem ad visszajelzést az átadott feladat vagy részfeladatra vonatkozóan.

Felek jogai és kötelezettségei

Ez a rész talán minden szerződés „legszárazabb” jogi nyelven íródott része. Röviden összefoglalva a következőket tartalmazza és részletezi:

A megrendelőnek kötelessége minden olyan információt, adatot időben átadni, melyek a szerződésben foglalt szolgáltatások/feladatok teljesítéséhez szükségesek.

A vállalkozó pedig felelős az általa nyújtott tevékenység minőségéért és szakszerűségéért valamint a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a tőle telhető lehető legnagyobb mértékű pontossággal és gyorsasággal jár el.

Adatok védelme, titoktartás

Napjainkban a legnagyobb értékké az adatok váltak, ezért külön részben térünk ki a munka végrehajtása során kapott és keletkezett adatokra, pontosabban azok védelmére; hogy elejét vegyük annak, hogy azok harmadik félhez kerülhessenek.

Webfejlesztőre van szükséged?

Új weboldalt készíttetnél? Kattints az alábbi gombra!

Webfejlesztés árajánlatot kérek!

Szavatosság

A szerződés ezen részében térünk ki a projekt befejezése és átadása utáni szavatossági kérdésekre.

Vállalkozói díj

A szerződés tárgyának tartalmaznia kell az elvégzett munka után járó díjazást is. Fontos meghatározni, hogy az elfogadott ajánlatban és aláírt megrendelőben feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), vagyis nettó értékek.

Fizetési feltételek, számlázási időszak

Az aláírt megrendelés tartalmazza az adott részfeladatok, illetve mérföldkövek elérése esetén kiszámlázható díjakat. Ebben a részben rögzítésre kerül, hogy az ezen díjakat tartalmazó számlák teljesítési idejét mi alapján határozzuk meg, illetve a számlák kiállításától számítva a megrendelőnek mennyi ideje van a fizetésre.

Fontos még, hogy pontosan meghatározásra kerül az esetleges késedelmes fizetés miatt kiszabható késedelmi kamat mértéke, valamint a 30 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén, a vállalkozó milyen lépéseket tehet.

Hatályba lépés, szerződés megszűnése

A szerződés ezen része tartalmazza, hogy a szerződés mikor lép hatályba (általában az aláírással), valamint milyen módon szűnik, illetve szüntethető meg a felek által.

Szerzői jogok

A felek itt rögzítik, hogy a szerződés végrehajtása során létrejövő szerzői jogi védelem alá tartozó művek kinek a tulajdonát képezik. Alapesetben mindig a Megrendelő tulajdonát fogják képezni, viszont ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

Fontos megjegyeznem, hogy a webfejlesztés során keletkező szoftver forráskódja is szellemi tulajdonnak minősül, ezért kiemelten fontos azt rögzíteni, hogy ez kinek a tulajdonába kerül.

Záró rendelkezések

A szerződésben máshol nem meghatározott jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Ilyenek lehetnek:

 • A vállalkozó referenciaként hivatkozhat a létrejött projektre
 • Mely törvények irányadók a szerződésben nem említett, nem szabályozott kérdésekre
 • Hogyan rendezik a felek az esetleges vitás kérdéseket

Szolgáltatás megrendelő

A szerződés tárgya részletezve, a szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet

Feladat specifikáció

A megrendelt szolgáltatások részletes leírása annak érdekében, hogy minden közreműködő fél számára érthető és félreérthetetlen legyen.

Összefoglalás

A webfejlesztés projekt szerződése általában egy minimum 8-10 oldalas dokumentum, amely a cikkben leírt szakaszokból áll. A szerződés megléte biztosítja, hogy a felek megállapodtak a projekt minden részletét illetően és elejét veszi az esetleges félreértéseknek.

Webfejlesztőre van szükséged?

Új weboldalt készíttetnél? Kattints az alábbi gombra!

Webfejlesztés árajánlatot kérek!